POGOJI POSLOVANJA

 

INFORMACIJE

Informacije o tečajih, dogodkih, prireditvah ipd. lahko dobite na spletni strani plesne šole- www.plesnasola-animagus.si  ali na telefonski številki 040 558 368 med delavniki (pon-pet)  11:00-in 18:00 uro.

 

VPIS

Vpis v plesno šolo je možen  z izpolnitvijo uradnega obrazca plesne šole, ki ga lahko dobite na spletni strani plesne šole ali pri plesnem učitelju. Vpis velja za celotno šolsko leto oziroma do konca trajanja tečaja. Da bi bila prijava veljavna je vsak tečajnik dolžan obrazec izpolniti v celoti in s točnimi podatki ter ga dostaviti na e-mail plesne šole ali oddati učitelju na vaji. Pomanjkljivo izpolnjeni obrazci ali obrazci z netočnimi podatki bodo zavrženi  vpis pa razveljavljen.

 

PLAČILO

Plesne tečaje so tečajniki dolžni poravnati pred pričetkom naslednjega koledarskega meseca oz. do, na položnici oziroma računu, navedenega datuma. V kolikor tečaj ni poravnan se tečajnik tečaja ne more udeležiti z izjemo prve, poskusne vaje.

V namen razbremenitve plesnih učiteljev smo v sezoni 2018/19  primorani ukiniti mesečno gotovinsko plačevanje.  Možno pa je tečaje poravnati gotovinsko v polletnem ali celoletnem znesku. Trav tako pa lahko mesečno poravnate položnično ali elektronsko.  Tečajniki so dolžni račun poravnati v času zapadlosti. 

 

IZPIS

V kolikor ste se odločili da v plesni šoli ne želite več plesati ste to dolžni uradno pisno sporočiti na mail plesne šole plesnasola.animagus@gmail.com

V nasprotnem primeru si plesna šola pridržuje pravico do izstavitve računa za plesne storitve tudi če se vaj niste udeleževali. Prav tako si plesna šola pridržuje pravico do izpisa tečajnikov, ki ne upoštevajo splošnih pogojev plesne šole Animagus ali ne poravnavajo svojih obveznosti v dogovorjenem roku.

 

V posamezni program vpisujemo do polne zasedenosti. V primeru, da v določen program ni vpisano zadostno število obiskovalcev, si pridržujemo pravico odpovedati program na dan in uro pričetka druge vaje programa oz. skrajšati čas trajanja vaje.

 

POPUSTI

 Plesna šola vsak mesec priznava 30 % popust na drugo vpisanega člana. Popust se na članarino ne upošteva.

Plesna šola priznava popuste samo v primeru pisnega sporočanja za primer odsotnosti le v kolikor gre za zdravstvene vzroke odsotnosti in samo v primeru večje odsotnosti-3 in več zaporednih vaj.  Popusti se nato upoštevajo pri naslednjem plačilnem obdobju v obliki odbitka. Vplačanega denarja ne vračamo razen v primeru premajhnega števila vpisov v posamezno skupino.

.

 

VRAČILO DENARJA

Plesna šola izplača sorazmeren delež  denarja v premeru premajhnega števila udeležencev in je  skupina v vašem kraju posledično odpovedana.

V primeru bolezni, in odsotnosti tečajnikov denarja ne vračamo.

 

ODSOTNOSTI 

V primeru odsotnosti iz kakšnega koli vzroka ste le to dolžni sporočiti najmanj 2 ure pred prihajajočo se vajo. Na telefonsko številko 040 558 368.

 

 

 

HIŠNI RED

Vsak tečajnik je obvezen spoštovati hišni red oz. pravila vedenja.

SPLOŠNA DOLOČILA

 1. Vstop v plesno dvorano je dovoljen samo s poravnano šolnino.
 2. Vsak obiskovalec plesne šole se mora obnašati tako, da ne moti potek dela in, da ne nadleguje druge tečajnike. V nasprotnem si pridržujemo pravico da takšne posameznike izpišemo iz tečajev.
 3. Vstop v plesne prostore je udeležencem programa dovoljen pet minut pred pričetkom programa in le v spremstvu učitelja po dogovorjenem urniku in v čisti obutvi in opremi. Ostalim obiskovalcem v času izvajanja programa ni dovoljeno vstopati v plesne dvorane razen, če je to dogovorjeno z izvajalcem takrat vodenega programa.
 4. Uporabniki prostorov morajo po končanih aktivnostih takoj zapustiti plesne dvorane.
 5. Vsak tečajnik naj ima s seboj poleg primerne športne opreme in obutve, lastno plastenko vode. V dvorane je v izogib poškodbam, prepovedano vnašanje hrane in napitkov v nezavarovani stekleni embalaži. 
 6. Udeleženci programa lahko dvorane uporabljajo samo v času trajanja svojega programa ob prisotnosti plesnega pedagoga. Plesni pedagogi morajo dodatne uporabe najaviti po dogovoru.
 7. V primeru nastale materialne škode v prostoru to odpravi ali poravna storilec škode. Če storilca ni moč določiti, nastalo škodo poravna celotna skupina uporabnikov, ki je v času dogodka bila prisotna v prostoru.
 8. Za odtujene ali pozabljene stvari v prostorih šole, plesna pola Animagus ne prevzema nobene odgovornosti. Pozabljene predmete, v kolikor jih opazijo, poberejo plesni učitelji in jih vrnejo na naslednji vaji.
 9. Za garderobo, ki jo puščate na hodnikih ali dvoranah ne odgovarjamo.
 10. Dvorane, sanitarni in garderobni prostori morajo ostati čisti.
 11. Premeščanje opreme in orodij iz posameznega prostora je dovoljeno le s predhodnim dogovorom z učiteljem